आज इतिहासातः एक्सएनयूएमएक्स डिसेंबर एक्सएनयूएमएक्स हेजाज गव्हर्नर आणि कमांडर

hicaz राज्यपाल आणि सेनापती
hicaz राज्यपाल आणि सेनापती

आज इतिहासात
एक्सएनयूएमएक्स डिसेंबर एक्सएनयूएमएक्स उस्मान हिजाजचे राज्यपाल आणि कमांडर उस्मान नूरी पाशा यांनी त्यांचे पुस्तक सूर्य सेझिरेत-अरब आणि हिकाझ आणि येमेन इस्ला-हॅट हे पुस्तक सुल्तान आणि पोर्टे यांना सादर केले. शिमेन्डिफर आणि टेलीग्राफ लाईन घालण्याच्या दरम्यान लेहिहा, दमास्कस, हिजाझ आणि येमेन या बाहेरील धोक्यांविरूद्ध हिजाझ आणि येमेन प्रांत महत्वाचे आहेत यावर जोर दिला.

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या