येडिक्यूय्यूलर स्की सेंटर रोडवर डांबर कामे

येडिक्युय्यूलर स्की रिसॉर्टच्या मार्गावर डांबर काम करते
येडिक्युय्यूलर स्की रिसॉर्टच्या मार्गावर डांबर काम करते

येडीकुय्यूलर स्की सेंटर रोडवर डांबर कामे; येडीक्यूय्यूलर स्की सेंटर, विशेषत: बर्टिज शेजारच्या वाहतुकीची सुविधा पुरविणा the्या धमनीमध्ये विस्तार आणि भरण्याचे काम पूर्ण केल्यावर, ब्यॅकीकिर यांनी आपल्या डांबरीकरणाची कामे सुरू ठेवली.

येहिकुय्यूलर स्की सेंटरला रस्ता बांधकाम व दुरुस्तीच्या कामांच्या हद्दीत वाहतूक पुरविणा .्या मार्गावर कह्रमणमार महानगरपालिकेने आपले डामर टाकले आहे. यापूर्वी विज्ञान व्यवहार विभागाशी जोडलेल्या टीम्स धमनी भरणे आणि रूंदीकरण यापूर्वी करतात. ज्या भागात भरण्याचे काम पूर्ण झाले तेथे डांबरीकरणाचे काम सुरू झाले.

येडीक्यूय्यूलर स्की रिसॉर्ट रोड विस्तृत केला

विज्ञान व्यवहार विभागाने दिलेल्या निवेदनात, ık आम्ही येडिक्यूय्यूलर स्की सेंटर, विशेषत: दुल्कादिरोलोच्या हद्दीतील बर्टिज भागांना वाहतूक पुरविणारा एक्सएनयूएमएक्स किलोमीटरचा रस्ता पूर्ण केला. आता आम्ही जिथे काम करत आहोत त्या क्षेत्राचे रस्ते बनवित आहोत. रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर, येडिक्यूय्यूलर स्की सेंटरमध्ये मोठ्या आणि पूर्णपणे नवीन चौपदरी धमनीद्वारे प्रवेश प्रदान केला जाईल. आपले शहर फायद्याचे ठरू शकेल ”.

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या