सवलती/ जबाबदार संपादक-प्रमुख

  • Özenray रेल्वे लि. Sti.Levent Özen / संपर्क[वर]rayhaber.com

कायदेशीर सल्लागार 

  • शिकार. Gökçe Ayber Mercan – av.gokceaybermercan[at]gmail.com

आर्थिक सल्लागार

  • Necdet Ozen – ozennecdet[at]hotmail.com

जाहिरात

  • संपर्क[वर]rayhaber.com

होस्टिंग आणि संरक्षण 

  • WordPress.com
    60 29 वा सेंट #343, सॅन फ्रान्सिस्को, CA 94110, USA

डिझाइन

  • ओझेनरे रेल्वे लि. एसटीआय

एसइओ