चंद्रकोर बँडिंग लाइन विद्युतीकरण कार्य करते
निविदा परिणाम

हिलाल बँडर्मा लाइन विद्युतीकरण कार्य निविदा निकाल

हिलाल बँडर्मा लाइन किमी: एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सडन निफ ब्रिज आणि किमी: तुर्की राज्य रेल्वे एक्सएनयूएमएक्सच्या स्थापनेच्या निविदा कामाच्या परिणामी प्रबलित काँक्रीटच्या नूतनीकरणानंतर एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सडन गेडीझ पुल. प्रदेश [अधिक ...]

क्रेसेंट बँडिंग लाइन विद्युतीकरण सुविधा
निविदा परिणाम

हिलल बंदिरमा लाइनमध्ये विद्युतीकरण संयंत्रांची स्थापना

हिलाल बंदिरमा लाइन किमी: टीसीएन रेल्वे ऑपरेशन इलेक्ट्रिकिफिकेशन प्लांट्सच्या स्थापनेमुळे संबंधित ओळींच्या नूतनीकरणाच्या नंतर 70 + 355'de निफ ब्रिज आणि किमी: 73 + 31 5'den गेडीझ ब्रिज योग्य मार्गावर. क्षेत्र खरेदी करा [अधिक ...]