अंकारा इझमिर वायएचटी लाइन कन्सल्टन्सी आणि कन्सल्टिंग वर्क टेंडर निकाल

अंकारा इझमिर वायएचटी लाइन कन्सल्टन्सी आणि कन्सल्टिंग वर्क टेंडर निकाल
अंकारा इझमिर वायएचटी लाइन कन्सल्टन्सी आणि कन्सल्टिंग वर्क टेंडर निकाल

📩 21/10/2023 13:05

अंकारा-इझमीर YHT लाइन कन्सल्टन्सी आणि कन्सल्टन्सी वर्क (बनाझ-सालिहली-मेनेमेन सेक्शन) पर्यवेक्षण, सल्लागार आणि अभियांत्रिकी सेवा निविदा निकाल.

पायाभूत गुंतवणुकीचे जनरल डायरेक्टोरेट (AYGM) “अंकारा-
"इझमिर YACHT लाइन कन्सल्टन्सी (बनाझ-सालिहली-मेनेमेन सेक्शन) पर्यवेक्षण, सल्लागार आणि अभियांत्रिकी सेवा" निविदेसाठी करारावर स्वाक्षरी केली. निविदा जिंकलेल्या Yüksel Proje सोबत स्वाक्षरी केलेल्या कराराची किंमत 154.998.092 TL होती.

निविदेमध्ये अंकारा-इझमीर यॅचटी लाइन कन्सल्टन्सी (बनाझ-सालिहली-मेनेमेन विभाग) पर्यवेक्षण, सल्लागार आणि अभियांत्रिकी सेवा कार्ये समाविष्ट आहेत. कामाचा कालावधी 60 महिने निर्धारित केला जातो.