तुर्कस्ताट जाहीर! जुलै महागाई दर 2.37 टक्के होता

TUIK जुलै महागाई दर टक्के झाला
तुर्कस्ताट जुलै महागाई दर 2.37 टक्के होता

तुर्कस्टॅटने जुलै 2022 साठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वार्षिक 79.60 टक्के आणि मासिक 2.37 टक्के वाढला. दुसरीकडे, उत्पादक किंमत निर्देशांक (पीपीआय), वार्षिक 144.61 टक्के आणि मासिक 5.17 टक्के वाढला.

CPI बदल दर (%), जुलै 2022

जुलै महागाई दर

CPI वार्षिक बदल दर (%), जुलै 2022

जुलै महागाई दर

मागील वर्षाच्या त्याच महिन्याच्या तुलनेत सर्वात कमी वाढ दर्शविणारा मुख्य गट म्हणजे 25,79% सह संवाद. दुसरीकडे, मागील वर्षाच्या याच महिन्याच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ असलेला मुख्य गट म्हणजे वाहतूक 119,11%.

CPI मुख्य खर्च गटांद्वारे बदलाचा वार्षिक दर (%), जुलै 2022

जुलै महागाई दर

मुख्य खर्च गटांच्या संदर्भात, मागील महिन्याच्या तुलनेत जुलै 2022 मध्ये सर्वात कमी वाढ दर्शविणारा मुख्य गट म्हणजे -0,85% सह वाहतूक. दुसरीकडे, जुलै 2022 मध्ये, मागील महिन्याच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढ असलेला मुख्य गट 6,98% सह आरोग्य होता (मुख्य खर्च गटांनुसार निर्देशांक, वजन आणि बदल दर संलग्न तक्ता-1 मध्ये आहेत).

CPI मुख्य खर्च गटांद्वारे बदलाचा मासिक दर (%), जुलै 2022

जुलै महागाई दर

जुलै 2022 मध्ये, निर्देशांकामध्ये समाविष्ट केलेल्या 144 मुख्य शीर्षकांपैकी (उद्देश-COICOP 5 द्वारे वैयक्तिक वापर वर्गीकरण), 10 मुख्य शीर्षकांचा निर्देशांक कमी झाला, तर 6 मुख्य शीर्षकांचा निर्देशांक अपरिवर्तित राहिला. 128 मूलभूत शीर्षकांच्या निर्देशांकात वाढ झाली.

विशेष CPI निर्देशक (B) वार्षिक 68,46%, मासिक 3,49% होता

प्रक्रिया न केलेले अन्न उत्पादने, ऊर्जा, अल्कोहोलयुक्त पेये, तंबाखू आणि सोने वगळून CPI मध्ये बदल जुलै 2022 मध्ये मागील महिन्याच्या तुलनेत 3,49%, मागील वर्षाच्या डिसेंबरच्या तुलनेत 37,59%, मागील याच महिन्याच्या तुलनेत 68,46% आहे. वर्ष. .42,81 आणि बारा महिन्यांच्या सरासरीनुसार XNUMX% असे लक्षात आले.

विशेष CPI निर्देशक आणि बदल दर (%), जुलै 2022

जुलै महागाई दर
जुलै महागाई दर

तत्सम जाहिराती

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या