2022 KPSS असोसिएट पदवी अर्ज सुरू केले आहेत?

KPSS अंडरग्रेजुएट ऍप्लिकेशन्स सुरू झाले आहेत का?
KPSS असोसिएट पदवी अर्ज सुरू केले आहेत?

2022 सार्वजनिक कर्मचारी निवड परीक्षा (KPSS) सहयोगी पदवी अर्ज आज प्रवेशासाठी खुले आहेत. KPSS साठी कसा आणि कुठे अर्ज करावा, अर्जाची फी किती आहे?

असे निवेदन ÖSYM यांनी केले.

त्यानुसार उमेदवार ais.osym.gov.tr ज्याद्वारे ते अर्ज करू शकतात.

2022 सार्वजनिक कर्मचारी निवड परीक्षा 2 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार आहे. धार्मिक सेवा फील्ड नॉलेज टेस्ट (DHBT), ज्यांना धार्मिक व्यवहारांच्या अध्यक्षपदाच्या धार्मिक सेवांमध्ये भाग घ्यायचा आहे ते 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणार आहेत.

परीक्षेसाठी अर्ज ३ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान केले जातील.

27 नोव्हेंबर रोजी लागू होणार्‍या धार्मिक सेवा फील्ड नॉलेज टेस्ट (DHBT) साठी अर्ज 7 ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान असतील.

KPSS अर्ज फी किती आहे?

अर्ज फी 130 TL म्हणून निर्धारित केली गेली.

OSYM कॅलेंडरनुसार, KPSS तारखा खालीलप्रमाणे आहेत:

KPSS फील्ड माहिती

  • पहिला दिवस परीक्षा: ६ ऑगस्ट
  • दुसरा दिवस परीक्षा: ७ ऑगस्ट
  • KPSS अंडरग्रेजुएट टीचिंग फील्ड नॉलेज (ÖABT) परीक्षा: १४ ऑगस्ट

KPSS सहयोगी

  • KPSS असोसिएट पदवी अर्ज 3 ऑगस्ट रोजी सुरू होतील आणि 15 ऑगस्ट रोजी समाप्त होतील. परीक्षा २ ऑक्टोबरला होणार आहे.

KPSS माध्यमिक शिक्षण

  • KPSS माध्यमिक शिक्षण अर्ज 1 सप्टेंबर रोजी सुरू होतील आणि 13 सप्टेंबर रोजी समाप्त होतील. परीक्षा ६ नोव्हेंबरला होणार आहे.

KPSS DHBT

  • धार्मिक सेवा क्षेत्र ज्ञान अर्ज 7 ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान प्राप्त होतील. 27 नोव्हेंबर रोजी परीक्षा होणार आहे.

तत्सम जाहिराती

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या