आरोग्य मंत्रालय 1356 अपंग कायम कामगारांची भरती करणार आहे

आरोग्य मंत्रालय
आरोग्य मंत्रालय

आरोग्य मंत्रालयाच्या तरतुदींनुसार, कामगार कायदा क्रमांक 4857 मधील कलम 30 आणि त्याच्याशी संबंधित तरतुदी आणि उपरोक्त कायद्याच्या आधारे सार्वजनिक संस्था आणि संस्थांना लागू करावयाच्या प्रक्रिया आणि तत्त्वांवरील नियमन, 1.356 कायम कामगार आरोग्य मंत्रालयाच्या मध्यवर्ती आणि प्रांतीय संघटनांमध्ये नोकरीसाठी अपंगांची भरती केली जाईल.

जाहिरातीच्या तपशीलासाठी इथे क्लिक करा

अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी उमेदवारांनी या घोषणेच्या मजकुरात नमूद केलेले स्पष्टीकरण आणि अर्जाच्या अटी काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. या घोषणेमध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता न करणाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या पदांसाठी अर्ज करू नयेत. उमेदवार त्यांच्या विधानांना जबाबदार असतील. खोटे, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी विधाने करणारे उमेदवार प्लेसमेंटमधून उद्भवणारे सर्व अधिकार गमावतील.

घोषणेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सर्व अटी पूर्ण करणारे उमेदवार तुर्की एम्प्लॉयमेंट एजन्सी (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr ​​पत्त्याद्वारे केले जाऊ शकतात. 15/08/2022 – 19/08/2022 तारखांच्या दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ऑनलाइन) लॉग इन करून ते त्यांचे अर्ज करू शकतील.

आमच्या मंत्रालयाला आवश्यक असलेल्या सेवा/व्यवसायांच्या प्रकारांमध्ये, प्रांतीय स्तरावर खरेदीची पूर्तता केली जाईल. अर्जांमध्ये, पत्त्यावर आधारित लोकसंख्या नोंदणी प्रणालीमध्ये नोंदणी केलेल्या व्यक्तींचे पत्ते विचारात घेतले जातील.

उमेदवार फक्त जाहीर केलेल्या पदांपैकी एका पदासाठी अर्ज करतील.

सार्वजनिक संस्था आणि संस्थांच्या संबंधित अनुशासनात्मक कायद्यानुसार, ज्यांना त्यांच्या नोकरी किंवा व्यवसायातून काढून टाकण्यात आले आहे आणि जे सार्वजनिक अधिकारांपासून वंचित आहेत त्यांनी घोषित केलेल्या पदांवर अर्ज करू नयेत. कायद्यानुसार, या स्थितीत असलेल्यांना नियुक्त केले जाणार नाही.

अपंगत्व असलेल्या घोषित स्थायी कर्मचार्‍यांसाठी अर्ज करणार्‍या उमेदवारांना आमच्या मंत्रालयाला İŞKUR द्वारे सूचित केले जाईल. İŞKUR द्वारे अधिसूचित केलेल्या अर्जदारांपैकी प्राधान्यांसह, सार्वजनिक संस्था आणि संस्थांमध्ये कामगार भरती करताना लागू करावयाच्या प्रक्रिया आणि तत्त्वांवरील नियमनाच्या तात्पुरत्या कलम 10 नुसार, कायमस्वरूपी कामगारांची भरती केली जाईल. रिक्त नोकऱ्या (जाहीर केलेल्या पदांची संख्या) आणि मूळ संख्या. पर्यायी उमेदवार आमच्या मंत्रालयाद्वारे थेट नोटरी पब्लिक ड्रॉइंगद्वारे निश्चित केला जाईल, परीक्षा न घेता.

लॉटरीची तारीख आणि वेळ, सोडतीचे ठिकाण, सोडतीचे निकाल, मुख्य आणि पर्यायी उमेदवारांच्या याद्या, नियुक्तीबाबतची माहिती आणि कागदपत्रे आणि इतर कोणत्याही घोषणा महासंचालनालयाच्या वेबसाइटवर जाहीर केल्या जातील. व्यवस्थापन सेवा, yhgm.saglik.gov.tr, यासाठी उमेदवारांना कोणतीही लेखी सूचना केली जाणार नाही आणि ही घोषणा अधिसूचनेची जागा घेईल.

आमच्या मंत्रालयाने घोषित केलेल्या पदांवर मुख्य उमेदवार म्हणून नियुक्तीचा अधिकार kazanनियुक्तीसाठी आधार असलेली कागदपत्रे तपासली जातील. ज्या उमेदवारांकडे नियुक्तीसाठी आवश्यक पात्रता नाही आणि ज्यांनी खोटी, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी विधाने केली आहेत आणि त्यांच्या पसंतींमध्ये स्थान दिले आहे अशा उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार नाही. जरी ते अनवधानाने केले गेले असले तरी, असाइनमेंट प्रक्रिया रद्द केली जाईल. जे उमेदवार योग्य वेळेत आवश्यक कागदपत्रे सादर करत नाहीत, जरी ते नियुक्त केलेल्या पदांच्या पात्रता आणि अटींची पूर्तता करत नाहीत, त्यांची नियुक्ती केली जाणार नाही.

जे उमेदवार आवश्‍यक वेळेत आवश्‍यक कागदपत्रे सादर करत नाहीत/ज्यांना नोटरी ड्रॉइंग लॉटच्या परिणामी मूलत: ठेवण्‍यात आले होते त्यांच्यापैकी जे उमेदवार अर्ज करत नाहीत; जे अंतिम मुदतीच्या आत अर्ज करतात परंतु अर्ज आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत; ज्यांची नियुक्ती झाली आहे आणि त्यांनी योग्य कालावधीत त्यांची कर्तव्ये सुरू केली/माफी केली नाही (ज्यांना जन्म, आजारपण, लष्करी सेवा, इ. मुळे त्यांची कर्तव्ये सुरू करता येत नाहीत ते वगळता); नियुक्तीच्या अटींची पूर्तता होत नसल्याचे समजल्यानंतरही ज्यांना कामावर रुजू केले जात नाही; ज्यांनी काम करण्यास सुरुवात केली परंतु नंतर नियुक्तीच्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत; एंटरप्राइझ कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग कराराच्या कलम 15 नुसार, ज्यांचे करार एका महिन्याच्या प्रोबेशनरी कालावधीत संपुष्टात आले आहेत आणि ज्यांचे करार परिवीक्षाधीन कालावधीत संपुष्टात आले आहेत त्यांच्याकडून नियुक्त्या केल्या जाऊ शकतात, ज्याची सुरुवात पहिल्या रांगेतील व्यक्तीपासून केली जाऊ शकते. राखीव यादी, जे आवश्यक अटी पूर्ण करतात.

सार्वजनिक संस्था आणि संस्थांमध्ये कामगारांची भरती करताना लागू करावयाच्या कार्यपद्धती आणि तत्त्वांवरील नियमावलीच्या अनुच्छेद 5 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या "कामावर पाठवण्यामध्ये प्राधान्य" या वाक्यांशातील तरतूद, या नियुक्तीमध्ये अर्जदाराच्या बाजूने हक्क निर्माण करणार नाही. .

सध्या, आरोग्य मंत्रालयाच्या केंद्रीय आणि प्रांतीय संघटनांमध्ये कायमस्वरूपी कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या पदांसाठी अर्ज करू नयेत. या घोषणेच्या मजकुराच्या अनुच्छेद 2 मध्ये नमूद केलेले असूनही ते काम करत असल्याचे न सांगता अर्ज करणार्‍या उमेदवारांची नावे İŞKUR द्वारे आमच्या मंत्रालयाला सूचित केली गेली असली तरीही त्यांना लॉटरीत घेतले जाणार नाही.

ज्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा संस्थेकडून सेवानिवृत्ती, वृद्धापकाळ किंवा अवैध निवृत्ती वेतन मिळते त्यांनी घोषित पदांसाठी अर्ज करू नये. कायद्यानुसार, या स्थितीत असलेल्यांना नियुक्त केले जाणार नाही.

संबंधित कायद्यानुसार अधिकृत आरोग्य संस्थांकडून प्राप्त अपंगांसाठीच्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालासह उमेदवारांनी त्यांचे अपंगत्व प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

उमेदवारांना त्यांचे अपंगत्व आणि कार्यकर्ता म्हणून काम करण्यात कोणताही अडथळा नसल्याचे सांगणारा आरोग्य मंडळाचा अहवाल सांगण्यास सांगितले जाईल.

कायमस्वरूपी कर्मचारी पदांवर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांना कायदेशीर किमान वेतनावर नियुक्त केले जाईल.

तत्सम जाहिराती

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या