आण्विक नियामक प्राधिकरण 15 कामगारांची भरती करेल

कामगारांची भरती करण्यासाठी आण्विक नियामक प्राधिकरण
आण्विक नियामक प्राधिकरण 15 कामगारांची भरती करेल

आण्विक नियामक प्राधिकरणामध्ये काम करण्यासाठी; कामगार कायदा क्रमांक 4857 मधील तरतुदी आणि सार्वजनिक संस्था आणि संस्थांमधील कामगारांच्या भरतीमध्ये लागू करावयाच्या प्रक्रिया आणि तत्त्वांवरील नियमनांच्या व्याप्तीमध्ये, 657 सफाई कर्मचाऱ्यांची तुर्की एम्प्लॉयमेंट एजन्सीद्वारे कायमस्वरूपी कामगार म्हणून नियुक्ती केली जाईल ( İŞKUR) नागरी सेवक कायदा क्रमांक 4 च्या कलम 15/D नुसार नियुक्त केले जाईल.

जाहिरातीच्या तपशीलासाठी इथे क्लिक करा

सामान्य अट

1. नागरी सेवक कायदा क्रमांक 657 च्या अनुच्छेद 48 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अटींची पूर्तता करणे.

१.१. तुर्की नागरिक असणे, तुर्की नोबलच्या परदेशी व्यक्तींच्या व्यवसाय आणि कला स्वातंत्र्यावरील कायदा क्रमांक 2 मधील तरतुदींना पूर्वग्रह न ठेवता आणि सार्वजनिक, खाजगी संस्था किंवा कामाच्या ठिकाणी रोजगार.

3. अर्जाच्या अंतिम मुदतीनुसार वय 18 पूर्ण करणे. (26.08.2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जन्मलेले.)

4. कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा संस्थेकडून सेवानिवृत्ती, वृद्धापकाळ किंवा अवैध निवृत्ती वेतन मिळालेले नाही.

माफ केले तरी राज्याच्या सुरक्षेविरुद्धचे गुन्हे, घटनात्मक आदेश आणि या आदेशाच्या कार्यप्रणालीविरुद्धचे गुन्हे, राष्ट्रीय संरक्षणाविरुद्धचे गुन्हे, राज्याच्या गुपितांविरुद्धचे गुन्हे आणि हेरगिरी, गंडा घालणे, खंडणी, लाचखोरी, चोरी, फसवणूक, खोटारडेपणा, भंग. ट्रस्ट, फसवी दिवाळखोरी निविदांमध्ये हेराफेरी करणे, कामगिरीच्या कामगिरीमध्ये हेराफेरी करणे, गुन्ह्यामुळे किंवा तस्करीमुळे उद्भवलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यांची लाँड्रिंग करणे यासाठी दोषी ठरू नये.

6. सार्वजनिक संस्था आणि संस्थांमधून त्यांच्या कर्तव्य किंवा व्यवसायातून कोणत्याही कारणास्तव काढून टाकले जाऊ नये.

7. घोषणेच्या तारखेनुसार ज्या प्रांतात अर्ज केला आहे त्या प्रांतात राहणे.

8. ज्या उमेदवारांना सार्वजनिक संस्था आणि संस्थांसाठी कामगार भरती करताना लागू करावयाच्या प्रक्रिया आणि तत्त्वांवरील नियमावलीच्या कलम 5 मध्ये नमूद केलेली नोकरी पाठवण्याचा प्राधान्य अधिकार आहे त्यांनी या लेखाच्या परिच्छेद 1 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या त्यांच्या प्राधान्य स्थितीचे दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे. तथापि, केवळ हा दस्तऐवज नोकरीच्या नियुक्तीसाठी अर्जदाराच्या बाजूने हक्क तयार करणार नाही.

9. सुरक्षा तपासणी आणि/किंवा अभिलेखीय संशोधन सकारात्मक असणे.

अर्ज पद्धत, ठिकाण आणि तारीख

22.08.2022 आणि 26.08.2022 दरम्यान तुर्की एम्प्लॉयमेंट एजन्सी (İŞKUR) वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज केले जातील.

तत्सम जाहिराती

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या