HT आणि YHT लाईन्सवर कातर्यांची देखभाल

HT आणि YHT लाईन्सवर कातर्यांची देखभाल
HT आणि YHT लाईन्सवर कातर्यांची देखभाल

HT आणि YHT लाईन्सवर कातर्यांची देखभाल
TC राज्य रेल्वे व्यवस्थापन जनरल डायरेक्टोरेट (TCDD) जनरल डायरेक्टोरेट

HT आणि YHT लाइन्सवरील कात्रींचे मोजमाप, दुरुस्ती आणि देखभाल यांसाठी सेवा खरेदी 24 महिन्यांच्या कालावधीसाठी सार्वजनिक खरेदी कायदा क्रमांक 4734 च्या 19 व्या कलमानुसार खुल्या निविदा पद्धतीने निविदा काढल्या जातील आणि बोली लावल्या जातील. EKAP द्वारे केवळ इलेक्ट्रॉनिक वातावरणात प्राप्त होईल. लिलावाबद्दल तपशीलवार माहिती खाली आढळू शकते:
ICN: 2022/531610
1-प्रशासन
अ) नाव: टीसी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट रेल्वे (टीसीडीडी) जनरल डायरेक्टोरेट
b) पत्ता: TCDD एंटरप्राइझ जनरल डायरेक्टोरेट, खरेदी आणि स्टॉक कंट्रोल डिपार्टमेंट Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 06340 Hacı Bayram Mah. अल्टिंडग/अंकारा
c) दूरध्वनी आणि फॅक्स क्रमांक: २३२२९३१६५१ – २३२२९३३६२५
ç) ज्या वेबसाइटवर ई-स्वाक्षरी वापरून निविदा दस्तऐवज पाहिले आणि डाउनलोड केले जाऊ शकतात: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- सेवेची खरेदी निविदेच्या अधीन आहे
अ) नाव: एचटी आणि वायएचटी लाईन्सवर २४ महिन्यांसाठी मापन, दुरुस्ती आणि कातरणे
ब) गुणवत्ता, प्रकार आणि रक्कम:
एचटी आणि वायएचटी लाईन्सवर 24 महिन्यांसाठी मापन, दुरुस्ती आणि कातरणे
EKAP मधील निविदा दस्तऐवजातील प्रशासकीय तपशीलावरून तपशीलवार माहिती मिळू शकते.
c) बनवण्याचे/वितरण करण्याचे ठिकाण: TCDD 6 व्या प्रादेशिक संचालनालय HT आणि 8 व्या प्रादेशिक संचालनालय YHT लाईन्सवर स्विच करते
ç) कालावधी/वितरण तारीख: काम सुरू झाल्याच्या तारखेपासून २४ (चोवीस) महिने
ड) काम सुरू करण्याची तारीख: करारावर स्वाक्षरी केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत काम सुरू होईल.

3-निविदा
अ) निविदा (अंतिम मुदत) तारीख आणि वेळ: 25.08.2022 - 14:30
b) निविदा आयोगाच्या बैठकीचे ठिकाण (ई-बिड उघडल्या जातील तो पत्ता): टीसीडीडी एंटरप्राइझचे जनरल डायरेक्टोरेट खरेदी आणि स्टॉक कंट्रोल डिपार्टमेंट मीटिंग हॉल, तिसरा मजला, खोली क्रमांक 3

आम्ही आमच्या साइटवर प्रकाशित केलेल्या निविदा जाहिराती केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहेत आणि मूळ दस्तऐवजाची जागा घेऊ नका. मूळ दस्तऐवज प्रकाशित दस्तऐवज आणि मूळ निविदा दस्तऐवज यांच्यातील फरकांसाठी वैध आहे.

तत्सम जाहिराती

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या