टीसीडीडीने गझारे प्रकल्पांसाठी तातडीने तोडफोड करण्याचा निर्णय घेतला!

टीसीडीडीने घाईरे प्रकल्पांसाठी घाईघाईचा निर्णय घेतला
टीसीडीडीने घाईरे प्रकल्पांसाठी घाईघाईचा निर्णय घेतला

गझियान्टेपच्या सर्वात महत्वाच्या परिवहन प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या गाझरे प्रकल्पासाठी, टीसीडीडीने टोप्राकले - बहिरे, नूरदाई - बापप्नार - गझियानतेप - मुस्तफावायज रेल्वे मार्गावरील काही स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा घाट घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


Toprakkale-गार्डन, Nurdağ-मिल्स-गझियांटेप-Mustafayavuz रेल्वे (Gaziray समाविष्ट) प्रकल्प Gaziray स्टोरेज एरिया गझियांटेप प्रांत व्याप्ती कटिंग, Sehitkamil काउंटी, expropriation महासंचालनालय तुर्की राज्य रेल्वे प्रशासन निर्णय प्रजासत्ताक काही स्थावर हद्दीत Taşlıca शेजारच्या फेब्रुवारी 12 धांदल दिनांक 2020 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित.

Toprakkale-गार्डन, Nurdağ-मिल्स-गझियांटेप-Mustafayavuz रेल्वे (Gaziray समाविष्ट) प्रकल्प Gaziray स्टोरेज एरिया गझियांटेप प्रांत व्याप्ती कटिंग, Sehitkamil जिल्हा, शेजारच्या चौकार करून स्टर्लिंग मध्ये स्थित आणि जेथील रेखाटन प्रांत ELIST मार्ग आणि पार्सल क्रमांक दर्शविले immovables तुर्की प्रजासत्ताक त्यांना muhdesatl सह राज्य रेल्वे व्यवस्थापन महासंचालनालयाने भूसंपादनाचा कायदा क्रमांक 2492 च्या कलम 27 नुसार घाई करण्याचा निर्णय घेतला.

टीसीडीडीने घाईरे प्रकल्पांसाठी घाईघाईचा निर्णय घेतला टीसीडीडीने घाईरे प्रकल्पांसाठी घाईघाईचा निर्णय घेतला टीसीडीडीने घाईरे प्रकल्पांसाठी घाईघाईचा निर्णय घेतला

गझरेचा नकाशारेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या