आजचा इतिहास: 26 जानेवारी 2017 1915 akनक्कले ब्रिज…

आज जानेवारी कॅनक्कले पुलावर
आज जानेवारी कॅनक्कले पुलावर

आज इतिहासात
इरेगली करादेरे सिमेन्डेफेरीची निर्मिती आणि कार्यप्रणालीवर 26 जानेवारी 1925 कायदा क्रमांक 548 जारी करण्यात आला.
एक्सएनयूएमएक्स जानेवारी एक्सएनयूएमएक्स एक्सएनयूएमएक्स akनक्कले ब्रिजची निविदा काढली गेली. डेलीम-लिमक-एसके-कन्स्ट्रक्शन सेंटरने निविदा जिंकली
रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या