आज इतिहासातः एक्सएनयूएमएक्स डिसेंबर एक्सएनयूएमएक्स झिराट बँक हिकाझ रेल्वे

हेजाझ रेल्वे
हेजाझ रेल्वे

आज इतिहासात
एक्सएनयूएमएक्स डिसेंबर एक्सएनयूएमएक्स झीरॅट बँकेने हिकाझ रेल्वेला कर्ज देणे सुरू केले. बँकेने एक्सएनयूएमएक्स पर्यंत एकूण एक्सएनयूएमएक्स हजार पौंड कर्ज प्रदान केले. हेजाझ रेल्वेसाठी एक्सएनयूएमएक्स दर वर्षी एकूण एक्सएनयूएमएक्स लीरा उत्पन्नात तयार होते. देणग्या या उत्पन्नाचा 12 आहे.

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या