आज इतिहासातः एक्सएनयूएमएक्स नोव्हेंबर एक्सएनयूएमएक्स रिव्हर-फिलियो लाइन अभिनय नाफिया

तारीख तारीख नोव्हेंबर नदी filyos ओळ
तारीख तारीख नोव्हेंबर नदी filyos ओळ

आज इतिहासात
12 नोव्हेंबर 1918 अॅनाटोलियन रेल्वेच्या जनरल डायरेक्टरेटला पाठविलेले पत्र कळले की जर कंपनीला महाग पडली तर लष्करी 1400 पेनीला कोळसा पुरवठा करू शकेल.
अली Çinkinkaya द्वारे 12 नोव्हेंबर 1935 इरमक-फिलीओस लाइन उघडली.

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या