सॅमसन बाफ्रा रोड आणि सॅमसन रिंग रोडच्या काही भागांचे बांधकाम

सॅमसून बाफ्रा रस्ता व सॅमसनच्या सभोवतालच्या रस्त्याचे काही भाग बांधणे
सॅमसून बाफ्रा रस्ता व सॅमसनच्या सभोवतालच्या रस्त्याचे काही भाग बांधणे

सॅमसन बाफरा रोड (केएम दरम्यान: एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्स- (एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सजी / एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सआय) - निविदा निकाल

एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स जीसीसी क्रमांक एक्सएनयूएमएक्स टीएल (केएम: एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्स- (एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सजी) एक्सएनयूएमएक्सएनएक्सएनएक्सएक्सएक्स) एक्सएनएमएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्सयूएनएमएक्स एक्सएक्सएक्स (एक्सएमएनएमएक्सएक्सएक्सएक्स) एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स एक्सएनएमएक्सएक्सएक्सएक्सएनएक्सएक्सएक्स एक्सएनयूएमएक्स टीएल (केएमएम: एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सएक्स) एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्सएक्सएनएक्सएक्सएक्स एक्सएनयूएमएक्स एक्सएल एक्सएमएक्स एक्सएलएक्स (केएमएम) एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्स-एक्सएनयूएमएक्सएक्स एक्सएनयूएमएक्स एक्सटीएक्सच्या अंदाजे किंमतीसह सामान्य महासंचालनालय (केजीएम) सॅमसन बाफ्रा रोड. ) सॅमसन रिंग रोड (केएम: एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्स - एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्स) निविदा निविदेसह कटिंग कार्य

निविदा, सॅमसन बाफ्रा रोड (केएम: एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्स- (एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सजी / एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सआय) - (एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सजी / एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्सआय)) एक्सएनयूएमएक्स + एक्सएनयूएमएक्स) + केएम: एक्सएनएमएक्स (विभागांचे बांधकाम) कार्याचा कालावधी स्थान वितरणापासून 8 (सातशे) कॅलेंडर दिवस आहे.

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या