BZBAN फेअरमुळे रात्री उशिरापर्यंत अतिरिक्त मोहीम

संपूर्ण मेळाव्यास इंदबंधन अतिरिक्त मोहीम
संपूर्ण मेळाव्यास इंदबंधन अतिरिक्त मोहीम

6-15 88 सप्टेंबर ते सप्टेंबर दरम्यान आयोजित केले जाईल. अझर आंतरराष्ट्रीय मेळामुळे झिजबान रात्री उशिरापर्यंत अतिरिक्त उड्डाणे आयोजित करणार आहे.


अझबान, एक्सएनयूएमएक्स सप्टेंबर एक्सएनयूएमएक्स शुक्रवारी आपले दरवाजे उघडेल. झझमीर आंतरराष्ट्रीय फेअर दरम्यान एक्सएनयूएमएक्स अतिरिक्त उड्डाणे आयोजित करेल. आलियाका दिशेने जाणा trains्या गाड्या हिललहून एक्सएनयूएमएक्स आणि एक्सएनयूएमएक्स, अल्सानकक येथून एक्सएनयूएमएक्स आणि हलकपन्नर येथून एक्सएनयूएमएक्स आणि एक्सएनयूएमएक्सकडे जातील. टेपेकीकडे जाणा trains्या गाड्या हलकपन्नरहून एक्सएनयूएमएक्स व एक्सएनयूएमएक्स, अल्सानकक येथून एक्सएनयूएमएक्स आणि हिलाल येथून एक्सएनयूएमएक्स व एक्सएनयूएमएक्सवर जातील. प्रथम अतिरिक्त उड्डाणे आलिया आणि टेपेकी येथे आणि दुसर्‍या अतिरिक्त उड्डाणे इटली आणि कुमाव्हासमध्ये संपतील. हळकापिनार येथून आयझेडबीएएन व इझ्मिर मेट्रो दरम्यान बदली देण्यात येणार आहे.

संपूर्ण मेळाव्यास इंदबंधन अतिरिक्त मोहीम
संपूर्ण मेळाव्यास इंदबंधन अतिरिक्त मोहीम


टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या