आज इतिहासात: 13 सप्टेंबर 1993 अफयन 7. प्रदेश

अफू
अफू

आज इतिहासात
13 सप्टेंबर 1993 अफयन 7. प्रादेशिक निदेशालय उघडण्यात आले.

लेव्हेंट एल्मास्ता बद्दल
RayHaber संपादक

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या

ही साइट स्पॅम कमी करण्यासाठी अकिस्मेट वापरते आपल्या टिप्पणी डेटावर प्रक्रिया कशी केली जाते ते जाणून घ्या.