दीयार्बिकर सार्वजनिक परिवहन विनामूल्य

ईद अल-अधा (एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स ऑगस्ट) दरम्यान डायबकर महानगर पालिका विनामूल्य सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करेल. उत्सवाच्या रिंगच्या पहिल्या दिवशी नागरिक तयार केले जातील, शहर केंद्रातील दफनभूमी मोफत देण्यात येतील.

ईद अल-अधा (एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स ऑगस्ट) दरम्यान डायअरबॅकर मेट्रोपॉलिटन नगरपालिका शहर केंद्र आणि जिल्ह्यांमध्ये विनामूल्य सार्वजनिक वाहतूक सेवा प्रदान करेल. नागरिकांच्या स्मशानभूमी भेटींचा विचार करून परिवहन विभाग सुट्टीच्या पहिल्या दिवशी शहरातील मशिदीतील एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्ससह एकूण एक्सएनयूएमएक्ससह एकूण मर्दिंकापे, येनिक्य आणि hehitlik स्मशानभूमींसाठी विनामूल्य शटल आयोजित करेल.

शहरातील मध्यभागी स्मशानभूमींना भेट दिल्यामुळे ईद-अल-अधाच्या पहिल्या दिवशी महानगरपालिकेने स्थापित केलेल्या वाहनांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:

मार्डिन गेट कबरस्तान येथे स्थाने (एक्सएमएक्स वाहन)
मस्जिद, रिंग ते न्यू व्हिलेज कब्रिस्तान पासून स्टेशन (एक्सएमएक्स वाहन)
हुझुर इव्हलेरी कॅमदान, मार्टिर्स कमेरी रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
रिटायरमेंट होम्स मस्जिद, रिंग टू येनी को कब्रिस्तान (एक्सएमएक्स वाहन)
हुझुर इव्हलेरी कॅमदान, मार्डिन रिंग कब्ररी रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
टोक ते येनी काई स्मशानभूमीपर्यंत तीन वेल्स रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
टोक ते शहीद स्मशानभूमीपर्यंत तीन वेल्स रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
Üç कुयू रिंग टोक ते मार्डिन गेट स्मशानभूमीपर्यंत (एक्सएमएक्स वाहन)
मस्जिदकडून सार्वजनिक आवास, रिंग ते नवे व्हिलेज कबरीत (एक्सएमएक्स वाहन)
सार्वजनिक गृहनिर्माण मशिदी, रिंग ऑफ मार्टीर्स कब्र (एक्सएमएक्स वाहन)
मास हाउसिंग मस्जिद, मार्डिन रिंग स्मशानभूमी रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
अवेसर मस्जिदपासून नवीन मार्ग, रिंग ते येणी कोय कब्र (एक्सएमएक्स वाहन)
नवीन रस्ता अवसर मस्जिद, शहीद कब्ररी रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
नवीन रोड अवसार मस्जिद, मार्डिन रिंग स्मशानभूमी रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
मशिदी, मर्दिन गेट कब्रिस्तानमधील वयोवृद्ध गायसेटिन बे रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
बुजुर्ग गेयसॅटिन बे मशीद, रिंग ते येनी काई कब्रिस्तान (एक्सएमएक्स वाहन)
वयोवृद्ध गायसेटीन बे मशीद, रिंग ते शहीद कब्रिस्तान (एक्सएमएक्स वाहन)
एक्सएमएक्सएक्स इव्हलर मस्जिद, मार्डिन रिंग स्मर्टरी रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
मस्जिद, न्यू व्हिलेज कब्रिस्तान पासून 500 घरे रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
एक्सएमएक्सएक्स इव्हलर मस्जिद, रिंग ऑफ मार्टर्स कब्रेटरी (एक्सएमएक्स वाहन)
बेर्रामोग्लू मस्जिद, रिंग टू मार्डिन डोर कब्र (एक्सएमएक्स वाहन)
बेयरामोग्लू मस्जिद, रिंग टू द न्यू व्हिलेज कब्रिस्तान (एक्सएमएक्स वाहन)
बेयरामोग्लु मस्जिद, रिंग ऑफ मार्टिर्स कब्रेटी (एक्सएमएक्स वाहन)
मुफ्ती मस्जिद, मार्डिन रिंग कब्रिस्तान रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
मुफ्ती मस्जिद, नवीन गावातील दगडी बांधकाम (एक्सएमएक्स वाहन)
मुफ्ती मस्जिद, रिंग ऑफ मार्टर्स कब्रेटी (एक्सएमएक्स वाहन)
मसाज हाऊस फ्रॉम मस्जिद, रिंग ते यनी कोय कब्र (एक्सएमएक्स वाहन)
महानगर सेबली नूर मस्जिद, रिंग ऑफ मार्डिन डोर कब्र (एक्सएमएक्स वाहन)
महानगर सेबली नूर मस्जिद, रिंग टू द न्यू व्हिलेज कब्रिस्तान (एक्सएमएक्स वाहन)
मेट्रोपॉल सिबली नूर मस्जिद, द रिंग ऑफ मार्टिर्स कब्रेटी (एक्सएमएक्स वाहन)
दिक्कलेंट मस्जिद, मार्डिन रिंग कब्ररी रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
दिक्कलेंट मस्जिद, न्यू व्हिलेज कब्रिस्तान रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
दिक्कलेंट मस्जिद, शहीदांच्या रत्नाची रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
बेदीउझमान मस्जिद, मार्डिन रिंग कब्रिस्तान रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
बेदीउझमान मस्जिद, रिंग टू द न्यू व्हिलेज कब्रिस्तान (एक्सएमएक्स वाहन)
बेदीउज्मन मस्जिद, रिंग ऑफ मार्टीर्स कब्रेटी (एक्सएमएक्स वाहन)
मस्जिद, मर्डिन गेट कब्रिस्तानमधील मेमरसन टोक रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)
मस्जिद कडून मेमरसन टोक रिंग, येनी की कब्रस्तान (एक्सएमएक्स वाहन)
मस्जिद, शहीद स्मशानभूमी मधील मेमरसन टोक रिंग (एक्सएमएक्स वाहन)

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या