आज इतिहासात: 18 नोव्हेंबर 1936 Çatalağzı-Filyos Line ...

आज इतिहासात
18 नोव्हेंबर 1919 तयार केलेल्या अहवालात, जर्मन आणि ऑस्ट्रियन सैनिकांना त्यांच्या गावी पाठविलेले 1 ट्रेन ट्रेन कोळसा-मुक्ततेच्या 3 दिवसापासून अफियॉनमध्ये स्थिर आहे, एक्सएमईएक्स ट्रेन ट्रेन डिस्बोलाइज्ड सैनिकांकडे घेऊन एस्कीशेर येथे राहिली रेषावर कोळशाचे 1 ग्रॅम नोंदवले जाऊ शकत नाही.
18 नोव्हेंबर 1936 Çatalağzı-Filyos Line (15 किमी) उघडण्यात आला.

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या