आज इतिहासात: 23 जानेवारी 1890 रुमेली रेल्वे तारा

आज इतिहासात
जहागीरदार Hirsch, लंडन मध्ये ज्यू वसाहतवाद असोसिएशन 23 दशलक्ष फ्रॅक राजधानी जानेवारी 1890 50 रुमेली रेल्वे सवलत मालक "ज्यू Kolanizasyo संघटना" स्थापना केली. न्यू यॉर्क त्याच वर्षी संघटना ज्यू स्थलांतरित केले 12 दशलक्ष फ्रॅक देणग्या मदत करण्यासाठी सेट करा.

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या