नवीन वर्षात गेबेझला पाच नवीन बस मार्ग

नवीन वर्षात गिब्जकडे जाण्यासाठी पाच नवीन बस मार्ग: नागरिकांना वाहतुकीमध्ये अडचण येऊ नये म्हणून कोकाली महानगरपालिका नवीन अर्ज करीत आहे. सिटी बस लाईन्ससह एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी सुलभ वाहतुकीसाठी नवीन मार्ग तयार केले जात आहेत. या कार्यक्षेत्रात, गिब्जमध्ये सार्वजनिक परिवहन विभागाने पाच नवीन बस मार्ग स्थापित केले. नवीन मार्गांवर उड्डाणे 1 जानेवारी 2017 वाजता सुरू होतील.

एक्सएनयूएमएक्स लाइन - मल्लकेंट - गिब्ज-टर्मिनल

गिब्झे जिल्ह्यातील येनिकेंट जिल्ह्यात राहणा citizens्या नागरिकांना टर्मिनल आणि एसएसआय प्रवेश मिळविण्यासाठी, एक्सएनयूएमएक्स लाइन म्हणून नोंदणीकृत एन स्टेशन-गीबजे कायलेट सक्रिय होईल आणि ते “एक्सएनयूएमएक्स-मुतलूकेंट-गिब्झ-टर्मिनल” चिन्हासह नूतनीकरणाच्या मार्गावर काम करण्यास सुरवात करेल. मार्ग: डिकल स्ट्रीट स्टॉप (अ‍ॅटेमेझ पेट्रोलच्या विरूद्ध) प्रस्थान - डिकल स्ट्रीट- रहमी दिबेक स्ट्रीट-फेराट स्ट्रीट- मल्टुकेंट बुलेव्हार्ड- एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट- वेझल करणी स्ट्रीट- इस्कॅगगल स्ट्रीट- अ‍ॅक्से टर्नऑफ -ब्रॅहॅरिमा स्ट्रीट- झेबेयडे हॅनम कॅड. -एक्सएनयूएमएक्स सॉक. (परत जाताना İlyasbey Street-Yeni Bağdat Street) हॅकमेट कॅड. (अनीबल जंक्शन) -अनिबल कॅड (गिब्झ सेंटर शॉपिंग सेंटर जंक्शन ब्रिज-एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट. (टॅबटाक-टर्मिनल)) आगमन.

एक्सएनयूएमएक्स हॅट- बेयलेकबीएआय-गिब्झे-तुरूंग-छोटे औद्योगिक साइट

“एस्कीइसार - गिब्ज हॅट एक्सएनयूएमएक्स - गिब्झ - तुरूंग - कूक सनायी - गिब्झ - तुरूंग - कूक सनायी - गेबझे - तुरूंग - कूक सनायी - गिब्झ - तुरूंग - कूक सनायी - गिब्झ - तुरूंग - लघु उद्योग साइट येनी चिन्ह नवीन मार्गावर कार्य करेल. मार्ग: एर्टुरूल गाझी प्राथमिक शाळा स्टोरेज क्षेत्र प्रस्थान - मिमार सीनन कॅड. - स्थानः मुअम्मर अकसोय कॅड. - बोस्ना कॅड .- अंकारा कॅड. - एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स सॉक्स. - टॉपल उस्मान आगा सीडीए. - यार डोऊ कॅड. - टॉप्युलर कॅड. - येनी बागड कॅड. - टर्मिनल कॅड -एक्सएनयूएमएक्स सॉक. - हॅस्कॉय इंडस्ट्रियल इस्टेटचे आगमन.

एक्सएनयूएमएक्स लाइन-एस्केसर - बारी मेह-गिब्ज - युवा मार्ग

गेस्बे जिल्हा बार शेजारील भाग आणि एस्कीहसरकडे तातळकुक्य परिसरामध्ये राहणा citizens्या नागरिकांची सोयीस्कर वाहतुक सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या एक्सएनयूएमएक्स या मार्गाचा विद्यमान मार्ग पुन्हा व्यवस्थित केला आहे. मार्ग: एस्कीहिसर फेरी पोर्ट प्रस्थान - एक्सएनयूएमएक्स सॉक. (एक्सएनयूएमएक्स सॉक्स. - वळणावर फेरी रोड) झेकी अकार सीडी. - एस्कीहिसर कॅड. -एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स सेंट-एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स सेंट-एक्सएनयूएमएक्स सेंट. झेकी अकार कॅड. -अमेट पेम्बेग्ले बुलेव्हार्ड -कर्फेझ स्ट्रीट- şसमेट पाला स्ट्रीट- इलियास्बे स्ट्रीट- कावक स्ट्रीट- बहार स्ट्रीट- जेनक्लिक स्ट्रीट- एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट- एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट. -एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट- जेनक्लिक कॅड. आगमन.

लाइन एक्सएनयूएमएक्स - बेयलेकबीएआय - गिब्ज- İडलीय - मल्‍टुकेंट-एसजीके

गिब्झ जिल्ह्यातील बेलिककब, यवज सेलिम, उलस आणि हरिएट भागातील रहिवाशांना नवीन कोर्टहाउस, मुतलूकेंट आणि एसजीके मध्ये प्रवेश मिळावा याची खात्री करण्यासाठी “बीएव्हलर - गिब्झे एक्स हॅट एक्सएनयूएमएक्स बेलीकबाझ - गिब्ज - कोर्टकूट - मल्ट हाऊस - मल्ट्स्टाऊस - मल्ट्स्टाऊस - मटक्ल्युटस - मिल्क्युटस - मिटक्लूज - म्हणून तयार केले. मार्ग: एर्टुग्रुल गाझी प्राथमिक शाळा प्रस्थान - मीमार सीनन स्ट्रीट - मुअम्मर अकोय स्ट्रीट - बोस्ना स्ट्रीट - फिक्री अल्टिओका स्ट्रीट - अंकारा स्ट्रीट. -Aþik Veysel Street- Vatan Street- 412 / 412 Sok. -यहार डोऊ कॅड.-टॉप्युलर कॅड. नवीन बगदाट स्ट्रीट-डोगन कॅड. परत जाताना इब्राहीमगा कॅड. (अक्से टर्नऑफ) -इसकॅगगल स्ट्रीट-वेझेल करानी कॅड. -एक्सएनयूएमएक्स सॉक. -मट्लुकेंट बुलेव्हार्ड- फुरट स्ट्रीट-रहमी दिबेक स्ट्रीट-डिकल स्ट्रीट. आगमन.

लाइन एक्सएनयूएमएक्स-वाय. सेलेम-बहाद्दर-जस्टिस पॅलेस-गिब्ज-स्टेशन

गिब्झे जिल्हा हरियेत नेबरहूडमध्ये राहणा the्या नागरिकांना गिब्झ जस्टीस पॅलेस, मेव्हलाना माह., गिब्झ जिल्हा केंद्र, फातिह राज्य रुग्णालय आणि मरमारे ट्रेन स्टेशन एकाच वाहनासह पोहोचता यावे यासाठी एक्सएनयूएमएक्स लाइनच्या विद्यमान मार्गाची पुनर्रचना केली गेली आहे.

मार्ग: निर्गमने: यवुझ सलीम मेयदान- एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट-एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट-एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट -एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट- एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट- यासा सीडी. -सोमा मदन tht. सीडी-बहारदेरे सीडी.-एक्सएनयूएमएक्स स्काय-वाय. एमरे सीडी.-मॅडेन्सेलर सीडी.-सारमकमी शहीद- इरेनर सीडी. Öझगियर सीडी .- सोमा मॅडेन tहट. सीडी. (गिब्झ कोर्ट ऑफ जस्टिस) -एक्सएनयूएमएक्स एससी-एक्सएनयूएमएक्स एससी-आयल्डस् सीडी .- एक्सएनयूएमएक्स एसके. एम. अक्सोय सीडी. -ब्राहिहमिया सीडी .- वाई. बादट सीडी .- एक्सएनयूएमएक्स स्क .- इलियास उझुनर सीडी. -स्टॅसीयन सीडी. Şह्ट. अब्दुल्ला होरोज सीडी.-प्लेव्हेन सीडी.-एसाटबे सीडी. -एक्सएनयूएमएक्स एस.-टॉपक्युलर स्टोरेज क्षेत्र परतावा: टॉप्युलर स्टोरेज एरिया डिपार्चर- एक्सएनयूएमएक्स एससी.-एसेटबी सीडी.-प्लेन सीडी. Şएचटी. अब्दुल्ला होरोज सीडी.-इस्टॅसिऑन सीडी.-एक्सएनयूएमएक्स एससी-इस्तानबुल सीडी.-इलियास उझुनर सीडी.-कॅडिओग्लू सीडी.-यॅनी बागदाट सीडी.-इब्राहिम आगा सीडी. -मॅमर अक्सोय सीडी.-बहार डेरे सीडी.-एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स एससी -एक्सएनयूएमएक्स / एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट-एक्सएनयूएमएक्स स्ट्रीट-यवुज सेलिम स्क्वेअर.

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या