गुर्सेममेलरने इझबॅन लाइनचा फायदा घेण्यासाठी स्टेशनला सांगितले

इर्बॅन लाइनचा फायदा घेण्यासाठी गुर्सीसेमेलरने स्टेशनसाठी विचारले: कोनाक गुर्सीमेमेच्या रहिवाशांनी एका स्टेशनला इझाबॅन लाइनचा फायदा घेण्यासाठी विनंती केली. निवासी बॅनर्स आणि चलनांनी त्यांच्या हातात जमले, "अधिकारी आम्हाला पाहत नाहीत. इझबॅनसारख्या आशिर्वादाने आपल्या समोर वाटचाल करीत आहोत, परंतु आम्ही ते पहात आहोत. "

यशुर उयुगुर

गुरसेमेम लोले नेबरहुडचे लोक बर्याच वर्षांपासून पीडित झालेल्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी एकत्र आले आहेत. इझबॅन स्टेशनच्या निदर्शनासह आपली मागणी व्यक्त करणार्या शेजारच्या रहिवाशांनी सांगितले की, आम्ही येथे राहतो परंतु आम्हाला काही फरक पडत नाही. इझबॅनसारख्या आशिर्वादाने आपल्या समोर जात आहे परंतु आम्ही ते पहात आहोत. " n "दोन खूपच थांबतात शेजारच्या रहिवाशांच्या समस्या व्यक्त करताना लेल शेजारच्या हेडमन सुमन बेनिलिल, 10 हजार लोक, विशेषत: वाहतूक समस्येच्या परिसरात समस्या सोडवता येत नाहीत. लिग आम्ही नगरपालिकेच्या अधिकार्यांशी पत्रव्यवहार केला, परंतु त्यांनी आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. येथे राहणारे लोक केवळ इझबॅनकडे जाताना पाहू शकतात. आमच्या जवळील दोन इझबान स्टॉप देखील फार दूर आहेत. आम्ही इझॅन स्टेशन आमच्या केमर आणि शिरनेर यांच्यामधील अतिपरिचित क्षेत्रासाठी इच्छित आहोत. " आयझबॅन लाइनवरील दोन दूरदूरच्या अंतरावरील अंतर दोन थांबले आहे, असे सांगून बॅनिलगुएलच्या रहिवाशांनी नाराजसह पाठिंबा दर्शविला किंवा आम्हाला स्टेशन पाहिजे ".

अतिपरिचित क्षेत्रामध्ये बर्याच समस्या आहेत

मुहता बॅनिलगुएल म्हणाले की अतिपरिचित क्षेत्रातील तसेच वाहतूक क्षेत्रातील झोनिंगची समस्या आल्या आहेत. "ते इंटरनेट आणि टेलिफोन या क्षेत्राशी कनेक्ट करतात. काही घरांमध्ये पाणी आणि वीज नसते. रहिवाशांना पाणी आणि वीज माफ करण्याची इच्छा आहे. एक्सएमएक्सच्या नंतर केलेल्या सेटलमेंटने या अपात्रतेचा फायदा घेतला नाही. हे लोक घन कचरा खर्चाच्या विरूद्ध विद्रोह करू शकत नाहीत कारण ते पाणी वापरू शकत नाहीत. "

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या