मालट्या-सीनेटकाया लाइन डिलिक-डेमिरिज स्टेशन (किमी: 19 + 350-121 + 300) दरम्यान 28 माउंट बॅलास्ट होल्डर वॉल बांधकाम

मालट्या-सीनेटकाया लाइन डिलिक-डेमिरिज स्टेशन (किमी: 19 + 350-121 + 300) दरम्यान 28 माउंट बॅलास्ट होल्डर वॉल बांधकाम

 1. प्रादेशिक भू संपत्ती आणि बांधकाम संचालनालय-बांधकाम बांधकाम-बांधकाम कार्य
  निविदा जबाबदार: फॅरेटिन पोलॅट
  निविदा व्यवस्थापक फोनः 422 212 48 00 - 4408,4298
  निविदा व्यवस्थापक फॅक्स: 422 212 90 39
  घोषणा तारीख: 21.05.2015 00: 00: 00
  Ihale Tarihi:18.06.2015 00:00:00-09:30
  अट: 100
  निविदा प्रक्रिया: बांधकाम कार्ये
  निविदा विषय: बांधकाम कार्य
  नोंदणी क्रमांक: 2015 / 48440
  मेल: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t

तांत्रिक तपशीलासाठी: एम-ओ लाइन डेलेक आयरोनीझ घोषणा


रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या