टीसीडीडी एस्किशीर अंधारात धडकले

TCDD: asılsızdır.türki प्रजासत्ताक राज्य रेल्वे बातम्या (TCDD), "TCDD एसकीसहिर एम्बेड गडद होते" "एस्कीसेहिर TCDD गडद त्याचे दफन करण्यात आले," शीर्षक अहवाल खोटा आहे.
टीसीडीडीच्या लेखी निवेदनात, मूळ कार्यक्रम खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आला:
ओसीएमजीजी इलेक्ट्रीक डॉगिटिम ए.एस. त्यांनी एस्किशीयर प्रांतीय निदेशालयांना त्यांच्या स्वत: च्या ऊर्जा केबल्सच्या प्रसारणासाठी अधिसूचित केले आहे. 10 सप्टेंबर 2013 वर लिखित अधिकृत पत्रांमध्ये, विद्युतीय केबल्स विस्थापन करण्याची विनंती केली जाते. ओसमांझी विद्युत वितरण इंक. प्रांतीय निदेशालय संचालन 18 सप्टेंबर 2013 मध्ये, कंपनीने कंपनीला अधिसूचित केले की पुलाचे पतन होण्याआधी काही केबल्स रद्द केली जातील आणि विस्थापित केली जातील.
केबल्स विस्थापन आणि रद्दीकरण वितरण कंपनीने केले होते. बातम्यांमध्ये उल्लेख केलेल्या वितरण कंपनीच्या आधारावर 'टीसीडीडीने आपला वचन पाळला नाही' असा दावा हा अवास्तविक आहे. स्टेशन ब्रिज विभागातील निर्मिती पूर्ण झाल्यावर त्या कंपनीला कोणतीही वचनबद्धता दिली गेली नाही. एस्कीसेहिरमधील सत्ताबाह्यतेचा मुद्दा आमच्या संस्थेशी काहीही संबंध नाही, आणि करण्याच्या उपाययोजना ही वितरण कंपनीची जबाबदारी आहे.
टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या