भांडवली निविदा पूर्ण केली

अंकारा-काया रेल्वे मार्गाच्या पुनर्रचनेसह बाकेंद्रे प्रकल्पातील निविदा घेण्यात आली.

एक्सएनयूएमएक्स कंपनीने निविदा आणली.

एक्सएनयूएमएक्स दशलक्ष एक्सएनयूएमएक्स हजार एक्सएनयूएमएक्स युरोसह गॅलेर्मॅक-कोलिन व्यवसाय भागीदारीद्वारे सर्वात कमी बोली दिली गेली. येथे ऑफर तपशीलवार आहेत:

अंदाजे किंमतः एक्सएनयूएमएक्स युरो

एक्सएनयूएमएक्स युरो = एक्सएनयूएमएक्स टीएल

कंपन्या ऑफर (टीआरएल / युरो)
गेलरमक - कोलीन भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स युरो / एक्सएनयूएमएक्स युरो
पोर: 188.867.427,30 युरो / 188.867.427,30 युरो
र्‍मबर्ग - स्टील्स भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स टीएल / एक्सएनयूएमएक्स युरो
अझर - ओझगुन भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स युरो / एक्सएनयूएमएक्स युरो
कोओओलू - असिग्निया भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स युरो / एक्सएनयूएमएक्स युरो
कॉमसा - विस्तार - सेझा बांधकाम भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स युरो / एक्सएनयूएमएक्स युरो
Az अरास İन्टेकर - अनुपालन भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स टीएल / एक्सएनयूएमएक्स युरो
वियिनीनी - şztaş भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स युरो / एक्सएनयूएमएक्स युरो
संजोज - फर्नास भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स टीएल / एक्सएनयूएमएक्स युरो
सॅसेरा - ıझल्टन भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स युरो / एक्सएनयूएमएक्स युरो
जन्म: 251.006.701,12 युरो / 251.006.701,12 युरो
मॅकीओल - केंगेझ भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स टीएल / एक्सएनयूएमएक्स युरो
इमारत केंद्र: 259.467.691,83 युरो / एक्सएमईएक्स युरो
अलार्को: 263.240.705,97 युरो / 263.240.705,97 युरो
सायमनविट्रो - इल्सी भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स टीएल / एक्सएनयूएमएक्स युरो
मॉस्कोस्की - नेट बांधकाम भागीदारी: एक्सएनयूएमएक्स युरो / एक्सएनयूएमएक्स युरो
अ‍ॅकिओना - किस्का-ओझूझ गर्सेल-उल्युबोल पार्टनरशिपः एक्सएनयूएमएक्स युरो / एक्सएनयूएमएक्स युरो

Strabag: धन्यवाद
चायना रेल - येरटाः पावती

रेल्वे बातमी शोध

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

टिप्पण्या