टीसीडी लिलाव

खरेदी नोटिस: शॅकमक-उलुकिस्ला स्टेशनवर रबरी कोटिंग

Maकमाक-उलूकला स्टेशन टीसीडीडी एडाना एक्सएनयूएमएक्स दरम्यान लेव्हल क्रॉसिंग अवर रबर कव्हरिंग. प्रादेशिक निदेशक Çकमक-उलूकला स्टेशन दरम्यान क्रॉसिंगवर रबर कोटिंगचे बांधकाम सार्वजनिक खरेदी कायदा क्र. एक्सएनयूएमएक्सच्या अनुच्छेद एक्सएनयूएमएक्स नुसार ओपन टेंडर प्रक्रिया [अधिक ...]

टीसीडीडी लिलाव आणि निविदा निकाल

निविदा सूचनाः लेव्हल क्रॉसिंगवर रबरी कोटिंग

आयरन रोडची कामे टीसीडीडी अदाना एक्सएनयूएमएक्स केली जातील. प्रादेशिक निदेशक एक्सएनयूएमएक्स प्रादेशिक संचालनालयाला सार्वजनिक खरेदी कायदा क्रमांक एक्सएनयूएमएक्सच्या अनुच्छेद एक्सएनयूएमएक्सनुसार मुक्त निविदा प्रक्रियेसह प्रदान केले जाईल. [अधिक ...]

सामान्य

टीसीडीडी ओस्मानी 44 हजार पौंड थ्रो चे भू.का. रुप

टीसीडीडीने ओस्मानियामध्ये 44 हजार पाउंड फोडलेः राज्य रेल्वेच्या 6 (टीसीडीडी). ओस्मानिया शहराच्या मध्यवर्ती भागात टॉप्राक्केले-फेवजिपासाचे प्रादेशिक निदेशालय, विद्यमान 3 रेल्वे लाइन रबर (रबरी) कोटिंग कार्य, 3 महिना ओलांडत आहे. [अधिक ...]

लिलाव

निविदा सूचनाः लेव्हल क्रॉसिंगवर रबरी कोटिंग कार्य केले जाईल

टीसीडीडी 6 पातळी ओलांडताना रबरी कोटिंग कार्य केले जाईल. प्रादेशिक निर्देशक टीसीडीडी 6 प्रादेशिक निदेशालय 13 क्यूटी रबर कोटिंग कार्य स्तरीय क्रॉसिंग (टायर) बांधकाम कार्य येथे केले जाईल 4734 अनुच्छेद 19 अनुच्छेद XNUMX [अधिक ...]